Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde

Accreditatie

1. Accreditatie kwaliteitsregister

 

De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV), waar de LWTV (Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde) een onderdeel van is, is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V.

Dit betekent dat alle scholing en congressen/symposia die de LWTV organiseert geaccrediteerd wordt.

 

Persoonlijk dossier

De accreditatieaanvragen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden van het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals en hun persoonlijk dossiers zullen medio zomer 2012 ook via PE-online gaan.  

 

 

2. Accreditatiecommissie RVS (registratie verpleegkundig specialismen)

 

Accreditatie voor verpleegkundig specialisten dient telkens opnieuw per scholing te worden aangevraagd. Hier zijn kosten aan verbonden. Indien accreditatie is aangevraagd wordt dit vermeld bij de scholing. De LWTV zal de journalclub die 3 a 4 maal per jaar wordt gehouden accrediteren.

 

Persoonlijk dossier

Medio januari 2012 wordt voor het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) een digitaal systeem in gebruik genomen voor het aanbieden en accrediteren van cursussen en nascholingsactiviteiten. Deze applicatie, genaamd PE-online, wordt op dit moment al door een groot aantal organisaties gebruikt, waaronder diverse verenigingen behorende bij de KNMG (bij hen in gebruik als het GAIA systeem), psychologen en paramedici. Mogelijk ben je daardoor al bekend met dit systeem. De introductie van PE-online heeft gevolgen voor het bijhouden van je portfolio -ook wel persoonlijk dossier genoemd.

 

 

Wat verandert er voor jou als verpleegkundig specialist?

 

1. Agenda

 

Vanaf 15 januari 2012 kun je al het scholingsaanbod terugvinden op één overzichtelijke scholingsagenda. De link kun je terugvinden vanaf 15 januari op onze website www.verpleegkundigspecialismen.nl (submenu verpleegkundig specialist).

Vanaf het moment dat een accreditatieaanvraag in behandeling is, wordt deze gepubliceerd in deze scholingsagenda. Daar kun je, als potentieel deelnemer, zien :

(?)  of de aanbieder voor een scholing accreditatie heeft aangevraagd

(V)  of de bij- en nascholing is geaccrediteerd

(X)  of is afgekeurd, dwz je ontvangt geen punten voor deelname.

 

 

2. Persoonlijk dossier

 

Medio maart 2012 ontvang je een persoonlijke inlogcode vanuit PE-online. Daarmee kun je inloggen in je persoonlijk dossier, waar je alle scholing overzichtelijk kunt bijhouden in een digitaal portfolio per 5 jaar (je eigen herregistratietermijn).

Dit digitaal portfolio bevat alle informatie die van belang is voor je herregistratie. Ten tijde van je herregistratie zal de registratiecommissie je een eenmalige toestemming vragen om je portfolio te mogen inzien. Behalve de geaccrediteerde bij- en nascholing kun je straks ook je overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) en intercollegiale toetsing digitaal gaan bijhouden in je portfolio. Wij zullen je hierover in een later stadium informeren.

 

 

3.  Presentie, bewijs van deelname

 

Je bent gewend om na afronding van de scholing een certificaat mee te krijgen. Dat mag natuurlijk nog steeds, echter van de aanbieder wordt verwacht dat zij vanaf 1-1-2012  de presentie gaat uploaden in PE-online aan de hand van het BIG-nummer van de verpleegkundig specialist.

  • Geaccrediteerde scholing van aanbieders in Nederland kan voortaan alleen nog maar door de aanbieder worden aangeboden aan je dossier, je hoeft alleen te accepteren. 
  • Je kunt deze scholing niet meer zelf in je portfolio toevoegen. Het invoeren van presentie van vóór 1-1-2012 doet de aanbieder niet.
  • Scholing die vóór 1-1-2012 is gevolgd kun je wel zelf bijschrijven in het portfolio vanaf maart 2012, mits je in het bezit bent van een certificaat dat je als pdf kunt uploaden.
  • Scholingen die je in het buitenland hebt gevolgd of gaat volgen, kunnen ook worden bijgeschreven. De regeling hiervoor kun je vinden elders op onze website.

NB: Zodra je je persoonlijk dossier in maart opent zul je zien dat de presentie van geaccrediteerde scholing die je hebt gevolgd na 1 januari 2012 al is bijgeschreven in je portfolio. Als je daar wat in mist dan raden wij je aan om contact op te nemen met de aanbieder.

 

Wij raden je ook aan om vóórtaan bij élke inschrijving je BIG-nummer bij de hand te hebben.

 

 

Meer informatie

Houdt de website: http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/ in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

 

Opleiding

Het UMCG organiseert in samenwerking met het Wenckebachinstituut de vervolgopleiding Transplantatieverpleegkunde.

Voor meer informatie over deze opleiding: Wenckebachinstituut.

Kies: Verpleegkundigen en andere zorgberoepen en vervolgens: vervolgopleidingen.

De vervolgopleiding wordt sinds 2001 gegeven.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Glenda Bolt, kerndocent Opleiding Transplantatieverpleegkunde, Wenckebach Instituut.

 

Journalclub

In 2011 is bij de LWTV gestart met een Journalclub. Het doel van deze bijeenkomsten is het bespreken en evalueren van onderzoek op het gebied van de transplantatieverpleegkunde. Ook wordt de bruikbaarheid van de informatie uit het onderzoek voorde dagelijkse praktijk besproken om uiteindelijk de patiëntenzorg te verbeteren. Bij de bespreking wordt ook ingegaan op onderzoeksmatige zaken zoals onderzoeksdesign, analyses en termen die in het betreffende artikel gebuikt worden. In de bijeenkomsten wordt per keer een recent verschenen artikel besproken aan de hand van bepaalde criteria. Wat onderwerp betreft wordt geprobeerd aan te sluiten bij het onderwerp van de thema middag die voorafgaand aan de Journalclub gehouden wordt. Jaarlijks worden er 3-4 bijeenkomsten gehouden. Het is mogelijk om accreditatiepunten te krijgen voor het Kwaliteitsregister voor het bijwonen van de Journalclub

In de bijeenkomst van 18 januari j.l. hebben we een artikel over therapietrouw besproken van Lamba S. et al. Self-reported non-adherence to immune-suppressant therapy in liver transplant recipients: demographic, interpersonal, and intrapersonal factors . Clinical Transplantation 2011. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2011.01489.x.

In dit artikel wordt een prevalentie van therapieontrouw onder levertransplantatiepatiënten beschreven van 50%. Als factoren die hierop van invloed waren zijn; gescheiden zijn, in het verleden alcohol of drugs gebruikt hebben, geestelijke gezondheidsproblemen hebben, niet verschijnen op poliklinische afspraken en het niet bijhouden van een medicatiedagboek. Met name patiënten die niet op poliklinische afspraken verschenen bleken meer dan 4,5 keer zo’n grote kans te hebben om ook therapieontrouw te zijn wat betreft hun medicatie.

Op het eerste gezicht leek dit een aardig artikel, maar bij nadere bestudering blijkt dat er toch wat haken en ogen aan te zitten. Dit heeft met name te maken met de manier waarop therapietrouw gemeten is. Hiervoor heeft men zelf vragen opgesteld die vrij algemeen en niet helemaal correct op gesteld zijn. Omdat de basis van het onderzoek daardoor niet goed is, kunnen ook de resultaten wat betreft beïnvloedende factoren in twijfel getrokken worden.


 

 

Log in

Inloggen voor LWTV leden

Agenda

05 apr 2018
12:30PM - 05:00PM
Themamiddag & Journalclub

Zoeken