Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde

Introductie

 

De LWTV gaat tijdens het dagsymposium “viral”! Dat kan op meerdere manieren uitgelegd en opgevat worden. Tijdens het ochtendprogramma gaan we eerst via het internet viraal. Een veel besproken onderwerp in de media, maar ook onder zorgprofessionals en politici is het huidige nationale donorregistratie systeem. Met trots kunnen we melden dat de sleutelpersoon over dit onderwerp komt spreken over een nieuw ACTIEF donorregistratie systeem, namelijk Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66.
Verder zal het werven van levende donoren via social media en hoe professionals daar mee om gaan aan bod komen. Aandachtspunt is ook welke medische gegevens patiënten in kunnen zien en hoe je daar als professional mee omgaat.
Tijdens de workshops en het middagprogramma gaan we ook letterlijk viraal. Als onderdeel van virologie zal hepatitis E aan de orde komen, maar het nut en de noodzaak van vaccinaties na transplantatie. Daarnaast zijn er workshops over communicatie. Afsluitend is een pro-con discussie met stellingen over onderwerpen die gedurende deze dag zijn behandeld.

 

Plenaire sessie 1


09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie/thee
Dagvoorzitters: Louise Maasdam en Glenda Bolt
10.00 – 10.05 Welkom en opening voorzitter LWTV – Louise Maasdam
10.05 – 10.45 Wetsvoorstel actief donorregistratie systeem ADR- Pia Dijkstra, lid Tweede Kamer
10.45 – 11.40 Patiënten en zorgprofessionals bij het werven van levende donoren via social media – Dr. Azam Nurmohamed, internist nefroloog VUMC & Gerben van den Bosch, maatschappelijk werker Radboud UMC
11.40 – 12.00 Patiënten portal van een ziekenhuis, waar ligt de scheidslijn? – Marjo van Helden, verpleegkundig specialist Radboud UMC

12.00 – 12.50 Lunch

 

Workshops

 

13.00 – 13.55 Workshops ronde 1, zie toelichting
13.55 – 14.05 Wissel
14.05 – 15.00 Workshops ronde 2, zie toelichting

15.00 – 15.20 Koffie/theepauze

 

Plenaire sessie 2


15.20 – 15.50 De zin en onzin van vaccineren voor en/of na transplantatie – Dr. Coretta van Leer, arts microbioloog/viroloog UMCG
15.50 – 16.30 pro/con discussie met o.a. vaccineren en invloed van social media – panelleden: Coretta van Leer, Tally Norder, Marieke Jansen, Gerben van den Bosch en Marjo van Helden

16.45 Afsluiting (dag)voorzitters en aansluitend een borrel

 

Workshops toelichting


U kunt per ronde een workshop uitkiezen. Houd er wel rekening mee dat niet alle workshops even veel deelnemers kunnen toelaten. Zorg dus dat u snel kiest om verzekerd te zijn van de workshop van uw keuze.

 

Workshop I:

Hepatitis E, wat moeten wij ermee?
Hepatitis E komt voor in bepaalde levensmiddelen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de consequenties die dit heeft door de consumptie hiervan door transplantatie patiënten. Ook zal er aandacht besteed worden aan wat wij aan onze immuun-gecompromitteerde patiënten hierover adviseren bijv. met betrekking tot voeding en hygiëne.

Spreker: Dr. Annemiek van Eijk, arts microbioloog/viroloog, Erasmus MC

 

Workshop II:

Motivational interviewing
Een gespreksmethodiek waar nog altijd veel behoefte aan is en dagelijks toepasbaar tijdens ons werk. Er wordt veel verwacht van de transplantatiepatiënt en aan die verwachting kan niet altijd voldaan worden. Deze workshop leert ons om patiënten op verantwoorde wijze aan te zetten tot een gewenste gedragsverandering en daarbij ook de patiënt het inzicht te geven wat belangrijk is en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Spreker: Corine Vernooij, trainer/coach motivational interviewing

 

Workshop III:

Leren "leeg" luisteren
Luisteren lijkt zo’n vanzelfsprekendheid. Je hoort immers toch wat de ander zegt? Maar luisteren is veel meer dan horen alleen. Als je écht luistert dan heb je de intentie om de ander te begrijpen, dan vraag je door als iets je niet helemaal duidelijk is, dan laat je zien dat je luistert. Leeg luisteren gaat over luisteren zonder vooringenomen te zijn. Je eigen oordeel of je beeld los durven laten zodat je met een open mind hoort wat de ander zegt. Of het nu gaat om luisteren naar collega’s of luisteren naar patiënten. Je bouwt aan vertrouwen en begrip zodat de ander zich echt gehoord voelt.

Spreker: Jacqueline Blase- van der Meer, adviseur patiënten communicatie

Agenda

08 dec 2017
12:00AM
Symposium LWTV 2017